QualiHerb Dang Gui & Arctium Formula

In stock
SKU
QH.XFS
New Product

You need to be registered as a Licensed Practitioner to Purchase this Product.

Register Now
Cang Zhu, Jing Jie, Sheng Di Huang, Dang Gui, Niu Bang Zi, Fang Feng, Hu Ma Ren, Zhi Mu, Chan Tui, Mu Tong, Ku Shen, Gan Cao, Shi Gao.
NEW & POPULAR